مارا در گوگل محبوب کنید ...

face.png face.png
  • کاربران آنلاین : 0
  • بازدید امروز : 2633
  • بازدید دیروز : 6198
  • بازدید این هفته : 46518
  • بازدید این ماه : 203102
  • بازدید کل : 2160211


telegram
در يك مطالعه در اروپا بعد از نظرخواهی از عده زيادی از زنان ليستی از مواردی كه آنها بعد از رابطه جنسی و ارگاسم دوست دارند برايشان انجام شود، تهيه شده است . البته بايد توجه داشت كه گروههای مختلف زنان تمايلات متفاوتی داشته و حتی ممكن است چيزهای موردعلاقه عده ای در اين ليست وجود نداشته باشد . بعبارت ديگر موارد زير قابل تعميم به كل جامعه زنان نيست .

1. درآغوش گرفتن : تقريباً همه زنان دوست دارند كه بعد از رابطه جنسی، توسط مرد درآغوش گرفته و نوازش شوند . در آغوش گرفتن و حلقه كردن دستها بدور زن و نوازش او احساس بسيارخوبی به زن می بخشد. حتی اگر بسيار خسته شده ايد و ديگر انرژی برای ادامه دادن نداريد ، دستهايتان را بدور كمر يا باسن او حلقه كرده و حين بوسيدن عاشقانه بدنش با ادای كلمات عاشقانه و محبت آميز از رابطه جنسی با او اظهار رضايت كنيد و بعد آرام در آغوش هم بخوابيد! (كاری كه متاسفانه بسياری از مردان نميكنند. )2. در مقابل گروه قبل، عده قليلی از زنان هم هستند كه بعد از پايان رابطه جنسی، ديگر هيچگونه تماس جسمی و عاطفی را دوست ندارند. اين افراد اظهار می كنند كه آنها بقدری تحريك شده اند كه بعد از آن هرگونه تحريك ديگری برايشان لذتی نداشته و عذاب آور خواهد بود. البته اين خواسته هرگز به معنی سرد مزاجی اين زنان نيست. آنها فقط دوست دارند مدت كوتاهی با خودشان تنها باشند، پس آنها را درك كنيد.

در برخورد با اين زنان بايد بعد از انجام رابطه جنسی از آنها بپرسيد: « عزيزم حالت خوبه؟ آيا همه چيز مرتب است؟ يا آيا چيزی احتياج نداری؟ » و بعد از ابراز خوشنودی از انجام رابطه جنسی با او ، زن را نيم ساعتی تنها بگذاريد تا استراحت كند.

3. صحبت كردن : هر چند اكثر مردان بدنبال رابطه جنسی خسته شده و يارای انجام هيچكاری را ندارند ولی گروهی از زنان دوست دارند كه بعد از رابطه جنسی کمی صحبت كنند . در اين مواقع فقط بايد گوش خود را به او بسپاريد! اگرخوش شانس باشيد او به شرح آنچه گذشت و احساسش از رابطه جنسی با شما می پردازد. شما سعی كنيد با بوسه های آر امی كه از بدنش ميكنيد به او بفهمانيد كه سراپا گوش هستيد.

4. گاهی ممكن است زن همچنان برای انجام يك عمل جنسی ديگر برای بار دوم اشتياق داشته باشد. در اين حالت اگر شما هم آمادگی داريد بهتر است او كمی با آلت شما بازی كند تا برای رابطه جنسی دوم تحريك شويد.

اما اگر به دليل سن بالا يا هر علت ديگری قادر به ادامه نيستيد، برای او توضيح دهيد كه شما اكنون توانايی انجام رابطه جنسی مجدد را نداريد و براي اينكه بتوانيد اينكار را بخوبی انجام دهيد بايد كمی استراحت كنيد تا دوباره سرحال شويد.

همه مردان بعد از ارگاسم دوست دارند كمی بخوابند، اين امركاملا طبيعی است . ولی به شريك جنسيتان هم توجه داشته باشيد و اجازه دهيد او در كنارشما باشد، تا اين تصور پيش نيايد كه شما فقط به فكر خودتان هستيد.


ارسال نظرات