جدیدترین مقالات سایت

آموزش جنسی مانع انحراف رفتاری می‌شود

    در جامعه امروزی یک جبر رسانه ای وجود دارد. به همین دلیل باید آموزش‌های جنسی را از زمان مدرسه آغاز کرد و در هر مقطع تحصیلی (راهنمایی و دبیرستان) یک سری آگاهی را در اختیار نوجوانان قرار داد.
+
۱,۵۶۹