جدیدترین مقالات سایت

آندروپوز یا یائسگی در مردان

آندروپوز یا یائسگی در مردان یک فرآیند طبی سالمندی و یک موقعیت فیزیکی شبیه یائسگی در زنان است که در سن 45 سالگی به بعد بروز می‌کند.
+
۲,۹۷۹