جدیدترین مقالات سایت

آیا رابطه زناشویی شما بوی پول میدهد !؟

توافق بر سر مسائل مالی، بسیاری از جنبه های زندگی زناشویی را تحت الشعاع قرار می دهد. پول می تواند ، جدا از عملکردهای واقعی خود، وسیله ای برای اعمال قدرت و اظهار عشق باشد.
+
۱,۴۷۲