جدیدترین مقالات سایت

آموزش جنسی : واریکوسل، ناتوان کننده باروری مردان

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
۲
۹,۲۷۰

آیا واریکوسل نیاز به درمان دارد؟!

همانگونه که گفته شد 10درصد مردان پس از سن بلوغ درجاتی از واريکوسل دارند ولی همه آنها احتياج به درمان ندارند. اگر واريکوسل برای فرد، عارضه ….
+
۱,۲۵۸