مارا در گوگل محبوب کنید ...

face.png face.png
  • کاربران آنلاین : 0
  • بازدید امروز : 1334
  • بازدید دیروز : 447
  • بازدید این هفته : 4047
  • بازدید این ماه : 16542
  • بازدید کل : 1579394


telegram

ا نواع ازدواج –  شما جزء کدام گروه ھستید؟

ازدواج انواع  و اقسام مختلفی دارد. وقتی توانستید نوع ازدواج خود را تشخیص دھید، آنوقت بھتر می توانید تصمیم بگیرید که آیا از ازدواج خود راضی ھستید یا فکر می کنید باید تغییراتی در آن ایجاد کنید.

ازدواج یکنواخت

وقتی ازدواج کرده اید، ھمسرتان را از ته قلب دوست می داشته اید. اما، با گذشت زمان و درگیر شدن شما با مسائل و مشکلات روزمره، بچه ھا و سایر فعالیت ھا، از ھمدیگر دور شده اید. شما به ندرت ھمدیگر را می بینید، این اشکالی ندارد، اما آرزو داشتید که می توانستید زمان بیشتری را با ھم گذرانده و چیزی بیشتر و فراتر از ھزینه ھای خانه را با ھم شریک می شدید. ھمانطور که جدا شدن و دور شدن شما از یکدیگر، زمان برده است، نزدیک شدن دوباره به ھمدیگر ھم نیازمند گذشت زمان است. پس نترسید و مطمئن باشید که اگر ھمه تلاشتان را به کار گیرید ھمه چیز مثل روز اول خواھد شد. با پیدا کردن ساعاتی که بتوانید آن را در کنار ھمسرتان بگذرانید شروع کنید. باید دوباره کشف کنید که ھمسرتان چقدر موجودی شگفت انگیز است و چقدر دوستش دارید. به چیزھای مورد علاقه ھمسرتان، علاقه نشان دھید، تا بتوانید زمانی را در کنار یکدیگر به خوبی و خوشی بگذرانید. به دنبال موقعیت ھایی باشید که بتوانید در خلوت کنار ھمسرتان بگذرانید تا دوباره از نزدیک با خصوصیات عالی او آشنا شوید.

ازدواج سوء استفاده گرانه

این ازدواج ازدواجی است که در آن شما چه جسماً و چه روحاً مورد سوء استفاده طرف مقابلتان قرار می گیرید. در بسیاری از موارد، این عادتی است که از دوران کودکی در فرد ایجاد می شود. ازاینرو، از بین بردن آن نیازمند عشق و مشاوره فراوان است. ھیچ کس نباید تصور کند که به چنین ازدواجی تعلق دارد، ھمه شایسته یک ازدواج و زندگی زناشویی عالی بدون ھیچگونه سوء استفاده می باشند. باید برای خودتان و فرد سوء استفاده گر از متخصص کمک بگیرید. اگر طرف مقابلتان تمایلی به انجام اینکار نشان نداد، آنگاه باید از متخصص بخواھید که به شما کمک کند که چطور با چنین موقعیتی کنار بیایید. باید بدانید که اگر این سوء استفاده و بدرفتاری ھا ادامه پیدا کرد، آگاه تنھا راه چاره شما ترک آن زندگی است. ازدواج مقام و عنوان البته مھم است که با مردی ازدواج کنید که بتواند از عھده نیازھای شما برآید، اما اگر با کسی فقط به خاطر ثروت یا مقام او ازدواج می کنید . ھیچ وجه اشتراکی با ھم ندارید، خیلی زود متوجه خواھید شد که ھمیشه ھم پول ھمه چیز نیست. اگر ازدواج شما یکی از این نوع ازدواج ھا باشد، چه باید بکنید؟ مطمئن باشید که ھیچوقت دیر نیست و ھمیشه می توانید چیزھایی جدید درمورد ھمسرتان کشف کنید که بتواند او را در قلبتان جای دھد. سعی کنید به کارھای مثبتی که ھمسرتان برای شما و بچه ھا انجام می دھد فکر کنید. از او به خاطر آن نقاط مثبت تشکر کنید و سعی کنید به چیزی فرای مقام یا وضعیت مالی او فکر کنید. برای شناختن ھمسرتان وقت بگذارید و رابطه ای عمیق تر با وی بسازید.

ازدواج ھمسر غایب

در اینگونه ازدواج ھا سر ھمسرتان آنقدر به کار و فعالیت ھای خارج خانه گرم است که شما ھیچوقت ھمدیگر را نمی بینید. شغل ھایی ھست که فرد مجبور است زمان زیادی را خارج از خانه و خانواده بگذراند. افرادی ھم ھستند که برای کارشان بیشتر از خانواده شان وقت می گذارند. این مسئله ممکن است به خاطر حس منفی وفاداری به کارفرما باشد یا اینکه بخواھند درکارشان ھمیشه برتر و اول باشند. بعلاوه، کارھا و فعالیت ھای زیادی وجود دارد که بتواند زمان و حواس افراد را از آنِ خود کند، اما اگر می بینید این کارھا به بھای از دست دادن ھمسر و فرزنداتان تمام میشود، مراقب باشید چون ارزشش را ندارد. دلیل این مشکل در زندگی شما ھر چه که باشد، دیگر زمانش رسیده است که دست از آن بردارید و ببینید برای کم کردن زمانی که خارج از منزل می گذرانید و اضافه کردن به زمانی که کنار ھمسر و خانواده تان می گذرانید چه باید بکنید. ممکن است ابتدا شکل قربانی کردن خودتان را داشته باشد. اما اگر ھمراه با ھمسرتان تصمیم بگیرید که برای رشد و توسعه ازدواج و زندگیتان چه می توانید بکنید، مطمئن باشید که به لذت عمیقی دست پیدا خواھید کرد.

ازدواج بادوام

اینھا ازدواج ھایی ھستند که ھر کسی رویای آن را در سر می پروراند. پیرمرد و پیرزنی را که گاھی می بینید دست در دست ھمدیگر لبخند زنان در خیابان قدم می زنند چنین ازدواجی داشته اند. این ازدواج ھا اتفاقی به وجود نمی آیند. آنھا با تلاش ھای مداوم، روزانه و مثبت به وچود می آیند. برای داشتن یک ازدواچ بادوام باید تلاش کرد. ازدواجی که دربرابر مشکلات مالی و اقتصادی، بیماری ھا، مشکلات فرزندان، شکستن قلب ھا و خیلی مسائل و مشکلات دیگر طاقت بیاورد، ازدواجی بادوام است چون زوجین از تمام این مشکلات با کمک و ھمکاری یکدیگر گذشته اند. آنھا برای گذشتن از سد مشکلات و موانع موجود بر سر راه خوشبختیشان دست در دست ھمدیگر تلاش می کنند. خنده ھایشان، گریه ھایشان، شادی ھا و غصه ھا و کارھایشان با ھم و در کنار ھم بوده است. آنھا می دانند که ھمیشه می توانند روی ھمدیگر حساب کنند. چنین ازدواجی برای تک تک ما امکانپذیر است. فقط باید بخواھیم و ھر روز، ھر ھفته، ھر ماه و ھر سال برای به دست آوردن آن تلاش کنیم.

ازدواج شما کدامیک ازاینھاست؟ آیا می خواھید ھمین وضعیت را حفظ کنید؟ یادتان باشد که ھیچوقت دیر نیست و اگر ھمدیگر را دوست بدارید و تلاش کنید، می توانید خوشبخت ترین زندگی را از آنِ خود کنید.


date.pngجمعه 1 ژوئن 2012 date.pngبدون نظر date.pngبازدید: 2,572
دسته بندی: دانستنیهای ازدواج
برچسب ها:


ارسال نظرات