مارا در گوگل محبوب کنید ...

face.png face.png
  • کاربران آنلاین : 0
  • بازدید امروز : 2476
  • بازدید دیروز : 6198
  • بازدید این هفته : 46361
  • بازدید این ماه : 202945
  • بازدید کل : 2160054


telegram
زبان عشق لمس کردن است؛ این زبان نه صدایی دارد نه قوانینی و نه شکل و فرمی.

با این زبان؛ قلب شما از طریق دست هایتان با معشوقتان صحبت می کند و احساسات شما را به گونه ای که کلمات هرگز قادر به بیان آن نیستند؛ با او در میان می گذارد.

نوازش مهربانانه شما از صورت همسرتان؛حرکت ملایم دستانتان بر روی پشت او؛ حرکت انگشتان بر روی شکم او؛ همگی این حرکات محدودیت های زبان گفتاری را زیر پا می گذارند و میل؛گرایش؛ نیاز و احساسات و عواطف شما را به طرز هرچه نیرومند تر و تاثیر گذارتری به همسرتان انتقال خواهد داد؛ آنهم به گونه ای که هرگز از کلمات انتظار نمی رود.

دست های شما تنها زایده هایی فیزیکی نیستند که از بدن شما بیرون زده باشند؛ بلکه فرستنده هایی بسیار قوی و نیرومند از انرژی حیات و زندگانی هستند.

دانش پزشکی مشرق زمین چنین بیان می کند که صدها نصف النهار یا به عبارتی مسیر های انرژی وجود دارند به مانند بزرگراه ها یا شاه راهایی از انرژی در سرتاسر بدن شما کشیده شده اند.

انرژی زندگی یا اروس بر طبق مکاتب پزشکی شرقی در طول این بزرگراه ها که بسیاری از آنها به سر انگشتان انسان ختم می شوند؛ امتداد و جریان دارد.

هنگامی که همسر خود را لمس می کنید؛ تنها پایانه های عصبی یا گیرنده های حسی پوست بدن او را لمس نمی کنید؛ بلکه در حال فرستادن و تشعشع انرژی زندگانی به بدن همسرتان هستید.

یکی از فوق العاده ترین روش های عشق ورزی با همسرتان اینست که او را ماساژ بدهید؛ اجازه دهید تا عشق از قلب شما سرازیر شود و سپس به دست هایتان منتقل گردد.

در این هنگام هر ناز و نوازش شما چنان خوشایند خواهد بود که همسرتان نظیر آنرا هرگز و هیچ کجا تجربه نکرده است.

هنگامی که این کار رو نه به قصد پیش نوازش بلکه به نیت اینکه به همسرتان عشق بورزید و بدن او را مورد ستایش قرار دهید انجام می دهید؛ همسرتان عشق شما را تمام و کمال دریافت کرده احساس خواهد کرد که روح شما در بدن او جریان و امتداد یافته است.


ارسال نظرات