مارا در گوگل محبوب کنید ...

face.png face.png
  • کاربران آنلاین : 0
  • بازدید امروز : 5482
  • بازدید دیروز : 7318
  • بازدید این هفته : 54202
  • بازدید این ماه : 213146
  • بازدید کل : 2025051


telegram

 ايجاد هيجان جنسی در زن و مرد طبق پژوهشهای Johnson و Masters به چهار بخش تقسيم می شود:

1- مرحله تحريك

 .

2-مرحله اوج

 .

3-مرحله ارضاء

 .

4-مرحله بازگشت

 .

مرحله تحريك جنسی

 .

فاز تحريك بر اثر تحريك روانی نيز به وجود می آيد. مثلا رنگ چشم، مدل مو، شكل ظاهری ،بوسه، نوازش و يا دست زدن مستقيم به دستگاه تناسلی، يك صدا، يك حركت لطيف و رمانتيك تصويری يا جسمی.

 .

در آمريكا پژوهشی صورت گرفته كه طبق آن 58 درصد از زنان بر اثر نگاه مرد تحريك می شوند . اين رقم برای مردان 72 درصد است. 12 درصد زنان و 54 درصد مردان بر اثر نگاه كردن به تصوير لخت جنس مخالف تحريك ميشوند. به همين دليل در تبليغات از زنان برهنه استفاده می شود.

 

يك چهارم زنان و يك سوم مردان بر اثر ديدن عمل جنسی تحريك می شوند. اما زنان و مردان به يك اندازه به وسيله ديدن فيلم و كتاب تحريك می شوند.

 .

نتيجه اين كه عكس العمل زن آهسته، آهسته است. ديدن يك عكس سكسی، زن را شوكه می كند تا تحريك . اما كتاب یا فيلم او را آهسته، آهسته تحريك می كند.

.

همانطور كه روياهای جنسی در مورد مردان منجر به ميل جنسی می شود در مورد زنان نيز ميل جنسی ايجاد می كند. ميل جنسی احتمالا به همان اندازه تحريك فيزيولوژی به سابقه آموزشی شخص وابستگی دارد.

 .

ميل جنسی متناسب با ميزان ترشح هورمونهای جنسی افزايش می یابد. ميل جنسی در جريان دوره عادت ماهانه تغيير می كند و در نزديكی زمان تخمك گذاری به حداكثر خود می رسد. كوشش كنيد بهترين خاطره جنسی خود را قبل از هر سكس مرور كنيد تا آمادگی بيشتری برای سكس پيدا كنيد.

 .

وقتی زن از نظر جنسی تحريك می شود، جريان گردش خون در پوست شدت می يابد ، قسمتهای مشخصی از پوست قرمز می شود، پستان ها بزرگ و نوك آنها برجسته می شوند، غددی كه در زير لبهای كوچك آلت تناسلی هستند موجب ترشح مايع لزجی به نام « موآلت تناسلی » ميگردند.

 .

موآلت تناسلی عامل اصلی عمل لغزنده سازی در جريان عمل جنسي است . اين لغزنده سازی به نوبه خود برای برقراری يك احساس مالش دهنده لذت بخش به جای يك احساس ناراحت كننده كه ممكن است بر اثر يك واژن خشك به وجود آيد ، ضروری است . يك احساس مالش دهنده بهترين احساس را برای توليد رفلكس های مناسب كه منجر به اوج لذت جنسی می شوند، ايجاد می كند.

 .

ده تا سی ثانيه پس از تحريك، ماده لزجی در واژن ترشح می شود و بر اثر ترشح ماده لزج، واژن مرطوب ميگردد. به اين عمل Lubrication ميگويند.

 .

در مرحله تحريك:

 .

1) انقباض عضلات شدت می گيرد. ماهيچه های دستگاه تناسلی و لگن خاصره بدون اراده منقبض می شوند.

 .

2) باعث جمع شدن مقدار زياد خون در لگن خاصره و دستگاه تناسلي ميگردد. فشار خون افزايش می يابد، ضربان قلب شدت می گيرد و حركت تنفسی بالا می رود. در واقع در تحريك جنسی كل بدن دخالت می كند.

 .

3) دستگاه تناسلی قرمز و واژن بزرگ می شود.

.

مرحله اوج

 .

تغييرات مرحله تحریک باقی می ماند. اعصاب پاراسمپاتيك، شريانهای بافت واژن را گشاد و وريدهای آن را تنگ می كند و موجب تجمع سريع خون می شود به طوری كه مدخل واژن تنگ می گردد .

 .

واژن بر اثر ازدياد خون به نصف تقليل می يابد و به دور پينس ( آلت ) حلقه ميزند . اين امر به برقراری تحريك جنسی كافی در مرد كمك می كند و تحريك را افزايش ميدهد.

 .

كليتوريس برای ايجاد احساسهای جنسی حساسيت دارد. كليتوريس بزرگ نمی شود بلكه به اطراف استخوان شرم گاه كشيده و به عقب رانده ميشود، به طوری كه لمس مستقيم آن مشكل می گردد.

 .

اين فاز بسته به تحريك روانی و يا فيزيكی ميتواند كم و بيش طول بكشد و يا به مرحله بالاتر كه ارضاء جنسی است برسد، يا آرام آرام پايين آمده و پايان يابد.

.

مرحله ارضاء جنسی

 .

اين مرحله در مقايسه با مراحل تحریک و اوج بسيار كوتاه است و در چند ثانيه انجام می گيرد . در يك ارضاء ساده 3 تا 5 و در يك ارضاء شديدتر 8 تا 12 انقباض عضلات می تواند انجام گيرد .

 .

ارضاء تشكيل شده است از انقباض ريتميك عضلانی خارج واژن در مقابل بافتهای وريدی به دور واژن و بافتهای جلويی لبهای كوچك. در واقع انقباض موزونی عضلات مختلف ارگاسم را به وجود می آورد. به عبارت ديگر در جريان ارگاسم عضلات پرينه ( ناحیه بین واژن و مقعد ) زن به طور هماهنگ منقبض می شود. هماهنگی كشش عضلات باعث فشار و جاری شدن خون در رگها و باعث ارضا میشود.

 .

« هنگامی كه تحريك جنسی موضعی به اوج شدت می رسد و بويژه هنگامی كه احساسهای موضعی به وسيله سيگنالهای روانی مناسب از مغز تقويت می شوند، رفلسكسهايی بروز می كنند كه موجب اوج لذت جنسی يا ارگاسم می شوند ».

 .

زنان در تحريك كامل می توانند چند بار پشت سر هم ارضاء شوند. از طريق مقاربت واژنی اين عمل می تواند 6 بار يا بيشتر باشد. اگر كليتوريس به صورت مستقيم تحريك شود و زن آن را هدايت كند، در مدت يك ساعت زنان می توانند تا 50 بار ارضاء شوند.

 .

تفاوتی بين ارضاء جنسی از طريق واژن و ارضاء از طريق كليتوريس وجود ندارد. به نظر Masters و Johnson وجود ارضاء جنسی بدون وابستگی به محل تحريك كه باعث آن شده باقی می ماند.

 .

فرويد معتقد بود اگر تحريك كليتوريس به روی واژن منتقل شود، زن به تكامل زنانگی خود رسيده است. امروز اين تئوری ها رد شده است، ما امروز از ارضاء واژنی، ارضاء از طريق كليتوريس ، و یا از طريق رويا صحبت می كنيم. از نظر فيزيولوژی همه اينها به هم شبيه هستند.

.

مرحله بازگشت

 .

در مرحله بازگشت، كل تحريك به حالت اوليه برمی گردد. فشار خون، ضربان قلب و تنفس به حالت اوليه برمی گردد، عضلات دوباره منبسط می شود. كليتوريس به حالت قبل باز می گردد . سرعت بازگشت بستگی به ارضاء شدن دارد.

 .

اگر زن ارضاء شود در عرض چند دقيقه همه چيز به حالت اول برمی گردد. در غير اين صورت خون مدت طولانی در واژن ميماند و ميتواند احساس نامطبوعی ايجاد كند كه تا يك ساعت به طول بيانجامد. البته اين حالت، شكلی كه فرد به طورآگاهانه در ايجاد آن تلاش كند، نيست.

 .

كل سيستم دريافت در مرحله بازگشت محدود ميشود. زن در برخی دقايق بی حال و بیهوش ميشود.

 .

دو دانشمند Johnson و Masters در سال 1966 ثابت كردند كه جمع شدن خون پس از اوج جنسی در عرض چند دقيقه به حالت اول برميگردد وگرنه ساعتها طول ميكشد تا به حالت اول برگردد . يك سوم زنان دست به خودارضایی ميزنند تا اين گرفتگی جنسی را كه نتيجه عشق بازی است به حالت اول برگردانند.

 .

مرد در مجموع قدری زودتر به ارضاء ميرسد. ارضاء جنسی زن طولانی تر از مرد است. زن بلافاصله پس از ارضاء می تواند به يك نقطه اوج ديگر برسد، در حالی كه مردان در مجموع پس از سپری شدن مدت زمانی، به تحريك تازه پاسخ می دهند.

 .

توانايی عكس العمل جنسی زن نه به طور كمی و نه كيفی ضعيف تر از مرد نيست . اين كه زن در رفتار جنسی خجالتی و كمروست به مسئله فيزيولوژی وی برنمی گردد. اين نظر كه زن در توانايی ، حساسيت جنسی پايينتر از مرد دارد، در واقع به پيشداوری جامعه مردسالار برمی گردد.

 .

Johnson و Masters به اين نتيجه رسيدند كه در مدت حاملگی و پس از زايمان بعد از بهبود زخمها دليلی برای عدم روابط جنسی وجود ندارد.

.

حتی بين 3 تا 6 ماهگی بسياری از زنان خواست تمايل جنسی شان افزايش می يابد و ارضاء جنسی شديدتری را تجربه می كنند. در سه ماه آخر حاملگی تمايل جنسی كم می شود. اگر احتمال سقط جنين وجود نداشته باشد، زن تا چند هفته قبل از وضع حمل هم ميتواند روابط جنسی داشته باشد.


ارسال نظرات