مارا در گوگل محبوب کنید ...

face.png face.png
  • کاربران آنلاین : 0
  • بازدید امروز : 877
  • بازدید دیروز : 6177
  • بازدید این هفته : 48796
  • بازدید این ماه : 208290
  • بازدید کل : 2026623


telegram

“ازدواج یک نھاد فوق العاده است، اما آیا کسی دوست دارد که در یک نھاد قرار بگیرد؟” ازدواج یکی از مھمترین تصمیماتی است که شما در زندگی خود میگیرید. من و ھمسرم ٢٨ سال پیش با ھم ازدواج کردیم. در آن زمان خیلی ازچیزھایی را که الآن می دانیم را نمی دانستیم و مطمئن ھستم که تعداد زیادی ازافراد نیز ھستند که از ھمان موارد مشابه اطلاع کافی ندارند. خداوند به من کمک کرد تا بتوانم ١٢ نمونه از بینش ھایی را که قبل از ازدواج طرفین رابطه باید نسبت به آن آگاھی داشته باشند را در این قسمت برای شما تشریح می کنم.

١- ازدواج از سوی خدا برنامه ریزی و طراحی می شود. به ھمین دلیل در این امر خیر باید به دنبال رھنمود ھای خداوند باشیم. اغلب اوقات ما کاری را انجام می دھیم که دیده ایم دیگران انجام می دھند. افراد مختلف ایده ھای متفاوتی نسبت به ازدواج دارند، اما نمی توانیم نظر ھمه افراد را در مورد ازدواج بدانیم و در عین حال باید به خاطر داشته باشیم که چیزی که در مورد یک زندگی مشترک کار می کند، ممکن است در مورد سایر زندگی ھای مشترک درست از آب در نیاید. بنابراین به حرف چه کسی باید گوش کنید؟ خوشحالم که این سؤال برای شما پیش آمد. به عقیده من باید مطالعه خود را زیاد کرده و در برخی مواقع به کتب مذھبی نیز مراجعه کنید. از جمله کتاب ھای مفید در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد: “پیش از اینکه بله بگویید” نویسنده نورمن رایت، “خیلی زود، خیلی صمیمی” نویسنده جیم تالی.

٢- به نظر من بھتر است پیش از ازدواج چند جلسه مشاوره خانوادگی را طی کنید. مراکز مشاوره ای وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند تا در وھله اول خودتان را بھتر بشناسید و سپس ببینید چه کسی می تواند شریک مناسبی برای زندگی با شما باشد. سوابق خانوادگی، خصوصیات اخلاقی، و سایر جنبه ھای زندگی توسط مشاور تحلیل و بررسی می شود. یک سری سؤال ھای از پیش تعیین شده در داخل یک پرسشنامه تھیه و تدوین شده اند و پر کردن آن می تواند کار جالب و سرگرم کننده ای باشد.

٣- زمانی که تازه وارد زندگی زناشویی می شوید، شور و ھیجان بسیار زیادی از قبل از عروسی تا ماه عسل وجود دارد. به مرور زمان ھمه شور و ھیجان ھا آرام می گیرد و شما آھنگ زندگی جدید خود را احساس می کنید. در این زمان ناگھان نگاھی به شریک زندگی خود می اندازید و از خودتان سؤال می پرسید که: “چرا من اینکار را کردم؟” برخی از افراد به این مرحله که می رسند قدری می ترسند و احساس می کنند که کار اشتباھی انجام داده اند. باور کنید که این مسئله یک امر کاملاً عادی است. اولین دعوای شما شکل می گیرد و بر سر این مطلب که کاغذ توالت باید از کدام سمت قرار بگیرد، با ھم جر و بحث می کنید. به مرور زمان یاد می گیرید که باید مصالحه و سازش بیشتری با ھم داشته باشید. به ھر حال در ھمه مراحل زندگی انسان ھا با شک و تردید ھای مختلفی روبرو می شوند. آگاھی از این مطلب می تواند شما را آرام کند. شما یک فرد کاملاً نرمال ھستید.

٤- برای تفریح وقت بگذارید. یک زندگی موفق نیازمند کار و تلاش است. اما شما باید برای تفریح نیز وقت بگذارید. یاد گرفتن طریقه زندگی با یک فرد جدید در یک رابطه دو جانبه صمیمی، نیازمند تلاش ھر دو نفر است. باید یاد بگیرید چگونه می توانید با ھم ارتباط برقرار کرده و یکدیگر را درک کنید، در سمینارھای مربوط به ازدواج، و زندگی مشترک شرکت کنید، ھم فال است و ھم تماشا. تفریح و خوشحالی را تبدیل به خاطره ای نامحسوس از زمان مجردی نکنید. با ھم خاطرات جدید را خلق کنید. به ھم توجه کنید و از بودن با ھم لذت ببرید.

٥- این روزھا به دلیل وجود فشارھای اجتماعی و اعتقادات غیر مذھبی تاکید چندانی به عدم برقراری رابطه جنسی پیش از ازدواج نمی شود. عدم رابطه جنسی پیش از ازدواج تبیین کننده بنیان اعتماد طرفین نسبت به یکدیگر است. بسیاری از افراد ھستند که به دلیل عدم اطمینان به یکدیگر ساعت ھای طولانی در پی تعقیب ھم ھستند، یکدیگر را متھم به خیانت می کنند و ھیچ ارزشی برای ھم قائل نمی شوند. شاید قدری بی معنی باشد، اما به ھر حال اینچنین است. ما به بسیاری از زوج ھایی که به ھم در مورد مسائل جنسی بدبین ھستند پیشنھاد می کنیم که ازدواج نکنند. منظور از عدم برقراری رابطه جنسی کلیه رفتارھای جنسی است و فقط به نزدیکی محدود نمی شود. به عنوان مثال اورال سکس و یا حتی معاشقه نیز می تواند به عنوان نوعی رابطه جنسی در نظر گرفته شود. خداوند تعیین کرده که رضایت جنسی فقط باید در زندگی مشترک وجود داشته باشد. زمانیکه با ھم نامزد می کنید به ھیچ وجه دلیلی وجود ندارد که رابطه جنسی برقرار کنید. طبق روایات، بستر مکان مقدسی است و خداوند خود سزای افراد ھرزه را می دھد. سکس نوعی ورزش نیست که ھر زمان که اراده کردید آنرا انجام دھید بلکه یکی شدن فیزیکی، عشقی، و روحی است. سکس مسئله ای است که ازدواج را ازدواج می کند. شما با شریک زندگی خود یکی میشوید. ھمه ما نزد خداوند جایگاه ویژه ای داریم و او می خواھد ما از ھر گونه گناه، شرمساری، بیماری، حقارت و ناپاکی به دور باشیم. او ھم دوست دارد که ما صمیمانه ترین رابطه محبت آمیز را تجربه کنیم. اگر شما و نامزدتان در حال حاضر نمی توانید شھوت خود را کنترل کنید چه تضمینی وجود دارد که پس از ازدواج بتوانید این کار را انجام دھید؟

6- باید بدانید که ارزش ھای شریک زندگیتان چه چیزھایی ھستند. ھمچنین باید از ارزش ھای فردی خود نیز آگاھی داشته باشید. چه چیزی برایتان اھمیت دارد؟ آیا ارزش ھای شما دو نفر با ھم سازگار ھستند. در طول مدتی که صرف قرارھای ملاقات می کنید، باید در مورد یک چنین مسائلی با ھم صحبت کنید. آیا بچه می خواھید؟ اگرجوابتان مثبت است، چند تا؟ عقاید مذھبی یکسانی دارید؟ آیا از نظر مذھبی عقاید یکسانی دارید؟ این مقوله از اھمیت خاصی برخوردار می باشد, شاید وقتی که فقط با ھم قرار ملاقات می گذارید و حتی در ابتدای زندگی مشترک درگیری ھای چندانی در مورد مسائل دینی با ھم پیدا نکنید، اما زمانیکه پای بچه ھا به زندگی مشترک باز میشود، معمولاً مسائل مذھبی اھمیت بیشتری پیدا می کنند، چراکه ھر یک از والدین تصمیم می گیرد به فرزندش اعتقادات و ارزش ھای مذھبی شخصی خود را منتقل کند.

٧- در مورد کلیه روابط عاشقانه گذشته با ھم صحبت کنید. مسائل عاطفی گذشته را برای شریک زندگی خود باز کنید، چراکه درمیان گذاشتن یک چنین مسائل خصوصی و شخصی می تواند شما را به سطوح عمق تری از صمیمت برساند. ھر کدام از طرفین حق دارند که از جزئی ترین مسائل زندگی شما آگاھی داشته باشند. زمانیکه با ھم ازدواج کردید نباید ھیچ نقطه مبھمی وجود داشته باشد که طرف مقابل را سورپریز کند. اگر با ھم توافق می کنید که گذشته مربوط به گذشته است و بھتر است حرفی در این مورد نزنید، من به شما قول می دھم که یک روز وقتی اصلاً انتظارش را ندارید یک نفر از گذشته می آید و برای شما مشکل درست می کند. زمانیکه این اتفاق بیفتد احساس ناامنی ایجاد شده و درد و رنج بیشتری وارد رابطه می شود. اگر احساس میکنید که نمی توانید به طور کامل به طرف خود اعتماد کنید شاید ھنوز به مرحله ای نرسیده باشید که آماده ازدواج باشید. این یک امتحان صداقت و آسیب پذیری است.

٨- ھیچ گاه سازش نکنید. درست است که ھیچ انسان کاملی وجود ندارد، اما شما استحقاق بھترین ھمسر را دارید. برخی از افراد پیشنھاد ازدواج را فقط به دلایل زیر قبول می کنند: فکر می کنند شاید دیگر یک چنین اتفاقی در زندگی برایشان رخ ندھد، بچه دارند و شاید کسی حاضر به زندگی کردن با آنھا نباشد، فکر می کنند که: “من آدم خاصی نیستم به ھمین دلیل حق انتخاب دارم”، و یا “دوستش ندارم ولی این فرد با ثبات است و می تواند حامی خوبی برای من باشد. ھیچ کدام از این موارد نمی توانند دلیل خوبی برای “بله” گفتن به شمار روند. از آنجایی که ازدواج را خداوند پایه ریزی کرده می تواند مکان امنی برای اجتماع دو انسان که پایبند ارزش ھای الھی ھستند، باشد. ھدف اصلی ازدواج این است که انسان ھا ابتدا بتوانند عشق را در روی زمین احساس کنند تا بعدھا به جمع خانوادگی بزرگ خود در بھشت بپیوندند. از خداوند بخواھید که شریک مناسب زندگیتان را پیش رویتان قرار بدھد. منتظر نشانه خداوند باشید و جان فشانی نکنید.

٩- از یکدیگر سؤال ھای مھم بپرسید. زمانی که با ھم قرار ملاقات می گذارید زمان مناسبی است که سؤال ھای مھم و کلیدی را مطرح کنید: در چه نوع خانواده ای بزرگ شدی؟ پدر و مادر در کنار ھم زندگی می کردند یا از ھم جدا شده بودند؟ با توجه به خانواده اصلی خود از زندگی مشترک خود چه انتظاراتی دارید؟ چه تصمیماتی در ابتدای زندگی برای تعلیم و پرورش بچه  خواھید گرفت؟ این جمله را کامل کند: “زمانیکه ازدواج کنم و بچه دار شوم ھیچ وقت….” در مورد رابطه خود با والدین جنس مخالف خود صحبت کنید به عنوان مثال پسر و مادر، دختر و پدر. ارتباط با والدين جنس مخالف می تواند اثر مھمی بر روی نحوه رفتار ما با ھمسرمان داشته باشد. اگر پدر او با مادرش بدرفتاری کند به احتمال زیاد او نیز با خانمش بدرفتاری خواھد کرد. در این زمینه می توانیم یک کتاب به شما معرفی کنیم با نام ” ١٠٠٠ سؤال برای زوج ھا”

١٠ – قبول نامزد به عنوان ھمسر آینده مسئله مھمی است که در ھمان ابتدا شما باید بر روی آن فکر کنید. برای پذیرش یک فرد دیگر شما باید ابتدا خودتان را بپذیرید. شاید در خیلی از کارھا خوب ظاھر شوید اما در عین حال اموری نیز وجود دارند که شما نیاز به تمرین و ممارست بیشتری در آنھا دارید. تمام این نقاط ضعف و قوت در کنار ھم جمع می شوند و شما را می سازند. پذیرش سبب می شود که افراد خودشان باشند و بی قید و شرط به ھم عشق بورزند، ھمانطور که خداوند به بنده ھایش عشق می ورزد. اگر فرد احساس کند که پذیرفته نمی شود و از عزت نفس پایینی برخوردار باشد، آنوقت پذیرش خود را برای دیگران نیز سخت می کند و ھیچ کس نمی تواند او را واقعاً از صمیم قلب دوست بدارد. در اینجا به اھمیت مشاوره ھای قبل از ازدواج پی می بریم. زمانیکه ما دانه ای را می کاریم، بالای سر آن نمی ایستیم و نمی گوییم: “زود باش، زود باش، رشد کن، تو سریع رشد نمی کنی، خیلی کندی!” مانند گیاھان انسان ھا نیز برای رشد و تعالی، نیازمند زمان ھستند و برای این امر نیازمند مراقبت، اھمیت و عشق ھستند، درست مانند یک گیاه که نیاز به آب و نور خورشید دارد. ھر چقدر خودتان را بھتر بشناسید، آنوقت خیلی راحت تر می توانید شریک زندگیتان را بشناسید. ھیچ وقت تلاش نکنید که طرف مقابل را عوض کنید.

١١ – نسبت به انجام ھر گونه آزار و اذیتی ھشیار باشید. آیا شریکتان تا کنون سعی کرده با بی حرمتی، توھین و حقارت حرف خودش را به کرسی بنشاند؟ آیا شما را با برخوردھای فیزیکی تھدید کرده؟ آیا احساس می کنید تھدید می شوید؟ آیا تا کنون مورد اصابت قرار گرفته اید؟ شما را ھل داده؟ اشیاء را پرتاب می کند؟ ھر زمان به ھر دلیلی سیلی میزند؟ ھیچ یک از رفتارھای ذکر شده قابل قبول نیستند. کسی حق ندارد شما را مورد اصابت قرار دھد و تقصیر شما ھم نسیت که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید. آیا ھمسرتان قصد دارد تا شما را از دوستان و کسانیکه دوستشان می دارید، دور کند؟ با مشاھده ھر یک از این موارد باید یا رابطه را تمام کنید و یا به آنھا بگویید تا زمانیکه به روانپزشک مراجعه نکنند، قادر به ادامه رابطه نخواھید بود. خودتان را گول نزنید، ھر رفتار بد قبل از ازدواج، پس از ازدواج چند برابر بدتر خواھد شد. ھمه روزه افراد بسیار زیادی قربانی خشونت  کسانی می شوند که آنھا را می شناسند. لطفاً این مسئله را جدی بگیرید.

١٢ – زمانی را نیز به عبادت دو نفری اختصاص دھید. ارزش این کار آن است که وقتی یک زندگی روحانی را پایه ریزی می کنید، در مسیری قرار می گیرید که خداوند در تمام مراحل زندگی حامی و پشتیبانتان خواھد بود. در یک ازدواج روحانی ٣ طرف وجود دارد: شما، خدا، ھمسرتان. در زمان بروز مشکلات پیروی از رھنمون ھای الھی می تواند بزرگترین کمک را به شما کند.

١٣ – نکته اضافی: افراد مجردی که بچه دارند؛ زمانی که پای بچه ھا به میان می آید، لطفاً از آنھا سؤال کنید که احساسات

خودشان را با شما در میان بگذارند. اگر احساسات منفی داشتند، روی این مسئله دقیقتر بشوید و به دنبال علت ھا بگردید. من به شدت توصیه می کنم که تمام افرادیکه در ازدواج دخیل ھستند تحت مشاره قرار بگیرند. باید برنامه ھایی پیرامون تسھیل ارتباط میان ھمه افراد طراحی و تنظیم شود. اگر ھر دو طرف بچه داشته باشند ھمه باید در مشاوره ھای خانوادگی پیش از ازدواج شرکت کنند. کتاب پیشنھادی “قبل از ازدواج مجدد”

١٤ – نکته اضافی: ازدواج با کسی که بچه دارد؛ از خود این سؤالات را بپرسید: آیا من با احساسات کودکان می توانم ھماھنگ شوم؟ آیا می توانم به حرف ھای آنھا گوش دھم؟ ایا آنقدر انعطاف پذیری دارم که بتوانم با آنھا سازش کنم؟ آیا می توانم کلاس ھا، کتب و مشاوره ھای لازم در این زمینه را پشت سر بگذارم؟ و برای آقایون: آیا می توانم مردانگی خود را وقف کنم و نکات منفی بچه ھا را تحمل نمایم؟ آیا تصور می کنید که ھمسرتان بتواند از پس بچه ھا بربیاید؟

١٥ – تست ھای پزشکی

پیش از ازدواج توصیه می شود آزمایشات زیر را انجام دھید:

و آزمایش خون B ھپاتیت ،C ھپاتیت ،HIV تست


نظرات

  1. لاله گفت:

    واقعا” خیلی خوب بود ممنون

ارسال نظرات