جدیدترین مقالات سایت

درمانـی جالب بـرای زوج‌های ناموفـق

همیشه که نباید حرف زد، گاهی وقت ها باید عمل کرد، توصیه می شود به جای قرص و شربت به همسرتان، از آمپول استفاده کنید. آمپول های زیر را به جای حرف زدن و بگو مگو و جدل و… به همسرتان تزریق کنید:
+
۳,۶۲۷