مارا در گوگل محبوب کنید ...

face.png face.png
  • کاربران آنلاین : 0
  • بازدید امروز : 5477
  • بازدید دیروز : 7318
  • بازدید این هفته : 54197
  • بازدید این ماه : 213141
  • بازدید کل : 2025046


telegram
شرايط رضايت در يك رابطه جنسی به قرار زير می باشد:

1. هر دو طرف كاملا هشيار باشند.

2. هر دو طرف بطور برابر آزادی عمل داشته باشند. عاری از هرگونه اجبار و تحميل باشد . اما آزادی چيست؟ ولتر نويسنده شهير فرانسوی می گويد:

« آزادی يعنی درست انديشيدن، پذيرفتن حقوق انسانی، هر وقت انسانها اينها را به خوبی دريافتند، آن گاه می توانند به خوبی از آن دفاع كنند. »

3. هر دو طرف آشكارا از قصد و نيت خود آگاهی داشته و درباره قصد و نيت خود با يكديگر گفتگو كرده باشند. اكنون ميتوانيم مفهوم تعرض جنسی را مطابق با اصل رضايت بهتر درك كنيم .

اگر شما در شرايط زير با فردی رابطه جنسی برقرار كنيد در واقع وی را مورد تجاوز جنسی قرار داده ايد و مجرم می باشيد:

1. با فردی كه هنوز به سنی نرسيده است كه بتواند مصلحت خود را تشخيص دهد. حتی اگر شما با يك دختر 17 ساله، حتی با رضايت وی، رابطه جنسی برقرار كنيد در واقع وی را مورد تعرض قرار داده ايد چرا كه وی هنوز قادر به اتخاذ تصميمات معقول و همسو با مصالح و منافع خود نيست و شايد از عواقب عمل خود آگاهی كافی نداشته باشد.
توجه نمائيد كه دركشورهای اروپایی و امريكا چنانچه با دختری زير سن 16 سال رابطه جنسی برقرار شود (بويژه از طرف بزرگسالان ) والدين دختر می توانند مرد را بعنوان متجاوز و فريب دهنده تحت تعقيب قرار دهند.

2. چنانچه فرد خواب آلود و يا بی هوش باشد.

3. چنانچه با تهديد و ارعاب همراه باشد.

4. چنانچه فرد تحت تاثير الكل، مواد مخدر و يا روانگردان قادر به تصميم گيری نبوده و يا قادر به مقاومت نباشد.

5. زمانی كه فرد ابتدا عدم رضايت خود را از هر گونه تماس جنسی اعلام كرده، اما شما با ترغيب و شستشوی مغزی وی سرانجام وی را راضی به برقراری رابطه جنسی كرده باشيد.

6. زمانی كه در نوشيدنی قربانی داروی خواب آور ريخته و مخفيانه وی را مورد تعرض قرار دهيد و يا با علم به اينكه وی پس ازمصرف مشروبات الكلی و يا مواد مخدر ديگر قادر به مقاومت نيست و يا آسانتر به رابطه جنسی تن خوهد داد، مصرانه وی را به مصرف اينگونه مواد ترغيب كنيد.

كليد رضايت گفتگوی به موقع، صادقانه و قاطعانه است.


ارسال نظرات